TÓC SÂU 03

PODCAST ICC TÓC SÂU 03


CHỦ ĐỀ

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG ĐIỂM CHẠM CUỐI CÙNG

Chủ đề lần này, "điểm chạm cuối cùng" của văn hoá doanh nghiệp - những CBNV tuyến cuối cùng (có thể ở khâu sản xuất, bán hàng, hay dịch vụ...). Họ lại chính là điểm chạm đầu tiên của doanh nghiệp khi tiếp xúc với khách hàng. Chúng ta đã thực sự thấu hiểu những vị "khách hàng nội bộ" này chưa, đã đặt mình vào vị trí của họ để quan sát và hành động chưa? Họ có thực sự được hưởng lợi từ việc triển khai VHDN tại đơn vị mình?

❤ THỜI GIAN: 11:30 - 16:30 thứ bảy, ngày 05/08/2023.

❤ ĐỊA ĐIỂM: Twins Tavern, 38 Ngõ Huyện, Hoàn Kiếm.

❤ KHÁCH MỜI: ICCer, maximum 18 slots