MỤC TIÊU CỦA ICC

Chia sẻ

ICC cần lập ra để tạo sân chơi, kênh chia sẻ các ý tưởng, giải pháp cho việc truyền thông nội bộ, thực hành xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

Cộng đồng

Trở thành một cộng đồng cùng học tập và cùng thực hành truyền thông nội bộ & văn hoá doanh nghiệp qua những hoạt động học hỏi lẫn nhau và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm làm việc.

Truyền cảm hứng

Nơi truyền cảm hứng cho các bạn mong muốn theo đuổi công việc này và là nơi nuôi dưỡng, một môi trường an toàn để thực hành và thử nghiệm.

Nguyên tắc hoạt động của ICC

Hoạt động của ICC là phi lợi nhuận dựa vào sự đóng góp của thành viên, phí tham dự các sự kiện và các khoản tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để tổ chức các hoạt động.

Hoạt động của ICC dựa trên nguyên tắc không vụ lợi, không nói xấu chê bai chỉ trích, không đề cao mục đích cá nhân, dựa trên tinh thần góp ý xây dựng và tôn trọng lẫn nhau.

ICC hoạt động trên tinh thần cùng chia sẻ, cùng đóng góp và cùng phát triển.