MỤC TIÊU CỦA ICC

Chia sẻ

ICC cần lập ra để tạo sân chơi, kênh chia sẻ các ý tưởng, giải pháp cho việc truyền thông nội bộ, thực hành xây dựng văn hoá doanh nghiệp. 

Cộng đồng

Trở thành một cộng đồng cùng học tập và cùng thực hành truyền thông nội bộ & văn hoá doanh nghiệp qua những hoạt động học hỏi lẫn nhau và chia sẻ kiến thức, kinh  nghiệm làm việc.

Truyền cảm hứng

Nơi truyền cảm hứng cho các bạn mong muốn theo đuổi công việc này và là nơi nuôi dưỡng, một môi trường an toàn để thực hành và thử nghiệm.

Nguyên tắc hoạt động của ICC

 Hoạt động của ICC là phi lợi nhuận dựa vào sự đóng góp của thành viên, phí tham dự các sự kiện và các khoản tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để tổ chức các hoạt động.

Hoạt động của ICC dựa trên nguyên tắc không vụ lợi, không nói xấu chê bai chỉ trích, không đề cao mục đích cá nhân, dựa trên tinh thần góp ý xây dựng và tôn trọng lẫn nhau.

ICC hoạt động trên tinh thần cùng chia sẻ, cùng đóng góp và cùng phát triển.ICC là cộng đồng nghề đầu tiên và lớn nhất Việt Nam dành cho những người làm Truyền thông nội bộ và phát triển Văn hóa doanh nghiệp.


ICC được hình thành như thế nào?

Bắt đầu

ICC bắt đầu từ sự kiện offline ngày 28/09/2016, của những người yêu mến Truyền thông Nội bộ tại Hà Nội. Sau sự kiện group ICC trên Facebook được lập để kết nối và phát triển thành viên. 

Kêu gọi thành lập

Sự kiện offline ngày 23/03/2018, đánh dấu sự trở lại của hoạt động ICC. Tại đây, nhiều thành viên kêu gọi thành lập CLB về truyền thông nội và văn hóa doanh nghiệp.

Xây dựng quy chế

Ngày 05/04/2018, cùng nhau xây dựng quy chế hoạt động của ICC. Nhóm xác định Core team điều hành và những hoạt động trở nên sôi nổi hơn. 


Logo của ICC


... được lấy cảm hứng từ hình ảnh con mắt. Đây cũng là cách chơi chữ của từ IC (I - see). IC vừa là viết tắt của International Communications, cũng vừa là INTERNAL_communications & CORPORATE Culture.

Những gạch nối song song trong hình ảnh con mắt chính là những cánh tay nội bộ, thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm. Ngành này, luôn phải song hành, cố gắng nỗ lực cùng nhau thì mới vững tay, vững tâm đưa doanh nghiệp phát triển bền vững được. Hai mũi tên thể hiện sự cái nhìn đa chiều, luôn suy xét thấu đáo từ mọi góc cạnh. Con mắt quan tâm & thấu hiểu, tầm nhìn vượt trội, và quan sát đa chiều. Đó chẳng phải chính là nghề của chúng ta sao, các chiến binh PR nội bộ!
Logo được phát hành ngày 6/6/2018