Corteam qua các nhiệm kỳ

Mỗi thành viên coreteam có khoảng thời gian gắn bó và đóng góp khác nhau. Mỗi người như mang đến những viên gạch quan trọng để tạo nên tòa tháp cộng đồng ICC mỗi năm lớn mạnh hơn. Những gì các bạn đóng góp luôn được cộng đồng ghi nhận và vinh danh.

Lê Thị Thu Giang

Phụ trách phát triển VHDN và TTNB tại Geleximco Group

Trang Phạm

IC tại ITG Technology

Lê Thị Thơm

Giảng viên đại học chuyên ngành

Báo chí truyền thông

Nguyễn Duy Tiến

Internal HR 

Đoàn Quỳnh

Chuyên viên phụ trách TTNB 

Quyên Giáp

Trưởng nhóm TTNB